Maltepe Belediye Başkanlığı, uhdesinde bulunan Bahadır Erdoğdu Zihinsel Engelliler ve Rehabilitasyon Merkezini, Başkanlığını Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yaptığı Süreyyapaşa Vakfına protokol ile devir etti.  Protokole göre Süreyyapaşa Vakfıda Engelliler Merkezini bir alt işletmeciye verebilecek.

Maltepe Belediyesi ile Süreyya Paşa Vakfı arasında yapılan Protokolün 6 Maddesindeki Diğer Hususlar Bölümünün 1.bendinde “Taraflar İş bu protokolden doğan hak ve yükümlülüklerini, diğer tarafın yazılı bildirimi olmadan 3.kişi/kuruluşlara devir temlik ve/veya ciro etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Vakıf Merkezin işletilmesini, Belediye ile yaptığı protokol hükümlerinde yer alan hususlara aykırı olmayacak şartlarda alt işletmeciye devredebilir. Bu devir işlemi Belediye, Vakıf ve Alt İşletmeci tarafından müştereken imza altına alındıktan sonra geçerli olur.” diye belirtildi. Yani bu maddeye göre Süreyyapaşa vakfı belirli bir ücret vb. karşılığında alt işletmeciye kiraya verilebilir anlamı taşıyor.

Sorumuz Şu;

Maltepe Bahadır Erdoğdu Zihinsel Engelliler ve Rehabilitasyon Merkezini Kim İşletecek?

Bu Merkezin işletilmesini Süreyya paşa Vakfından alacak olan muhtemelen Belediye Şirketi Maltepe Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (MATEĞ) olacak. Çünkü Süreyyapaşa Vakfının senedinde yazılı olan amaçları Sağlık ve Eğitim. Mateğ’de bir eğitim şirketi olarak Süreyya Paşa vakfından alarak işletmesini yapacak.

Ancak bilinmeyen nokta ise Mateğ, Süreyya Paşa Vakfına Eğitim hizmeti yapıyorum diye fatura keserek para mı alacak? Yoksa Mateğ, Süreyya paşa Vakfından fatura alarak Para mı ödeyecek?

Eğer bu merkezi Mateğ işletmez ise Süreyya Paşa Vakfı Belediye şirketi olmayana başka şirketlere de protokol gereği Alt İşletmelere kiraya verebilmenin önünü açmış oldu.