Maltepe Belediye Başkanlığının iştirak şirketi olarak 2014 yılında Maltepe Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. adıyla kurduğu (MATEĞ) Adlı şirketin Süreyyaşa vakfına 1 Milyon TL. nin üzerinde Faturalar keserek ödemeler alındığı iddia edildi. Mateğ adlı şirketinde Medya şirketleri dâhil birçok yere ödemeleri buradan yaptığı belirtildi.

Whatsapp İhbar Hattımıza düşen bir okuyucumuzun gönderdiği Süreyyapaşa Vakfı ve Belediye Şirketi Mateğ arasındaki ilşki sonrası yapmış olduğumuz araştırmalarda bazı sorunları tespit ettik. Bu yanlışlara girmeden önce öncelikle Süreyya Paşa Vakfı ve Maltepe Belediyesi ile ilgili kısa bir bilgi geçelim.

Süreyya Paşa, Şahitler huzurunda yaptığı 19 parsel 3 bin 370 metre kare mahal ve üzerindeki tüm yapılar yine 25 pafta 1.173 ada, 25 pafta, 1363 ada, 1 parsel sayılı 11.335 metre kare mahal ve üzerindeki tüm mallar Maltepe Belediyesi hükmü şahsiyeti haiz teslim suretiyle vakıf ve tesis eyledi.

Vakfın adı Süreyyapaşa Vakfıdır. Vakıf Başkanlığı her zaman Maltepe Belediyesi Başkanlık koltuğunda oturan zattır. Teftiş kurulu Kartal kaymakamıdır. (Vakıf senedinde yazar) İdare heyeti Maltepe Belediyesi encümenidir diye vakfedilen bu alan şartlı bağış ve vakıf olmak üzere Maltepe Belediyesi’ne vakfedildi.

Buradaki alanlar “hiçbir şekilde devir edilemez, satılamaz, ipotek edilemez. Borç veya istikrar karşılığı olarak gösterilemez” hükmüyle birlikte vakfedilmiştir.

Vakıf tescil işlemleri İstanbul 3. Asliye mahkemesinin 952/1372 sayılı kararı ile 23.12.1952 tarihinde tescillenmiştir.

Vakfın Amacı;  Konu Başlıkları ile Eğitim ve Sağlıktır.

Maltepe Belediye Başkanlığına Belediye Başkanı Ali KILIÇ’ın seçilmesinden sonra Süreyya Paşa Vakfınnında vakıf senedi gereği Başkanı oldu. Ali Kılıç Başkan Seçildikten sonra Süreyya paşa Sağlık Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi Adı ile bir şirket kurdu.

O günkü meclis toplantılarında da tartışmalara konu olan Vakıf Senedi gereği Vakıf şirket kuramaz söylemlerine rağmen Belediye Yetkilileri Vakıflar Bölge Müdürlüğünde Resmi yazı yazılarak Vakıf adına şirket kurulacağını beyan ederek Şirket kurulmuştu.

Bu konuları sonraya bırakarak gelelim iddiamıza;

Mateğ şirketi kurulduktan Sonra, Süreyya Paşa Vakfına elimizdeki verilere göre bazı yıllar 1.5 milyon TL. fatura kesilerek ödemeler alındı. İlk Başta Maltepe Belediye Şirketi Mateğ’in bir eğitim şirketi olduğunu düşünerek yani Cumhuriyet Dershaneleri, Bahadır Erdoğdu Engelliler Merkezi, Kız Yurdu v.s hizmetlerde yaptığını düşünerek Süreyya Paşa Vakfından Mateğ Olarak Aldıkları 1.5 Milyon TL. nin eğitime harcanağını düşünerek doğru bir işlem olacağını düşündüm.

Ancak ilerleyen zamanlardaki araştırmalarımda Mateğ adlı şirketin K.Medya adlı firmaya Yaklaşık 200 bin üzerinde bir ücret ve zaman zaman diğer buna benzer şirketlere 20 bin, 25,bin irili ufaklı ödemeler yaptığını görünce Mateğ’in Süreyya Paşa Vakfından almış oldukları ücretlerin eğitim haricinde kullanıldığını ve yanlış olabileceğini düşündüm ve sorgulama gereği hissettim.

BURADAN BELEDİYE ŞİRKETİ MATEĞ YETKİLİLERİE SORALIM.

1- Mateğ Olarak Süreyya Paşa Vakfından kuruluşunuzdan bugüne kadar ne kadar fatura keserek para aldınız?

2- Mateğ olaral Eğitim dışında Medya gibi, ( Burada kastımız, film, organizasyon sosyal medya takibi vs. işler yapan Ajanslar) ne kadar ödemeler yapıldı.

3- K.Medya, Mateğ adlı şirkete ne tür bir iş yapmış ki karşılığında yüksek ödemeler alabilmiş.

Sonuç olarak, Süreyyapaşa Vakfının Vakıf Senedinde belirtilen doğru işlerin yapılması gerektiği inancımızla Eğitim ve Sağlıkla yani Vakıf Senedine uygun düşmeyen konularda Mateğ şirketi eli ile para aktarılması çok yanlış olmuştur.

Not: konu ile ilgili yetkililerin vereceği cevapları da buradan yayınlayacağız. Takdir Vatandaşlarındır.