HABER/ÖMER ŞAHİN/İSTANBUL-Maltepe’de Özel bir şirketin talebi üzerine Yeşil alanı konut imarına açmaya çalışan Maltepe Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve özel şirketin oyunlarına karşı CHP’de ender rastlanan namuslu eski meclis üyelerinden Hasan Gökkaya açmış olduğu davaları kazandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığının, Maltepe Gülsuyu’nda bulunan 16237 ada 3 parselde bulunan alanın donatı alanlarını küçültülerek 24 bin m2 sinin konuta açmak istemesi eski meclis üyesi Hasan Gökkaya’nın açtığı dava nedeni ile mahkemece iptal edildi.

İstanbul 6. İdare Mahkemesi, 16237/3 parsele ilişkin belediye hizmet alanlarının fonksiyonunun değiştirilerek kısmen konut alanına alınmasına ilişkin 1/5000 bin ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatının iptali nedeni ile açılan dava da yapılan değişikliğin "şehircilik ilkeleri ve kamu yararına uygun olmadığını" belirterek iptal etti.

Maltepe Belediyesi ve İBB İstinafa başvurdu.

Ak Parti Belediye Başkanlığı açılan dava sonucunda seçim sonucu İBB. CHP’ye geçti. CHP yönetimindeki İBB. Bakanı Ekrem İmamoğlu, konuyu istinafa taşıdı. Aynı zamanda Maltepe Belediye Başkanlığı ve alanda iş yapacak olan firma da müdahil taleplerinde bulundu.

Diğer taraftan Maltepe Belediye Başkanlığının istinafa yaptığı vaşvuruda Kendi Meclis Üyesi Hasan Gökkaya’nın yeniden meclis üyesi seçilemediği ve bu sebeple dava ehliyeti olmadığı yönünden hareketle davanın düşürülmesini talep etti.

İSTİNAF KARARINI VERDİ. (İBB. Ve Maltepe Belediyesi Kaybetti.)

İstanbul 4.idare mahkemesi, (istinaf) almış olduğu kararla 6.idare mahkemesinin kararınının kaldırılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığından sebeple İBB, Maltepe Belediyesi ve İnşaat şirketinin istinaf talebini red etti.

Eski Meclis Üyesi kamu yararı için çabalıyor

CHP Maltepe Beleditesi eski meclis üyesi Hasan Gökkaya, çarpık kentleşme sorunun yoğun olarak yaşandığı İstanbul ve Maltepe’de kamu alanlarının sermayeye açılmasına, kamu yararına aykırı imar uygulamalarına karşı mücadele ediyor.