HABER/ÖMER ŞAHİN/İSTANBUL- Maltepe’de yapılan birçok inşaatlarda aykırı imalatlar yaparak emsal fazlası kazanan firmalara ve bunları denetleyen yapı denetim firmaları hakkında gerekli yasal işlemleri yapmayarak korudukları ortaya çıktı. Maltepe’de bir projede her bir katta 395 M2 Emzal fazlası kazanarak toplamda 3200 m2.lik aykırı imalat yapanlar hakkında hem yapı denetim firması hemde Maltepe Belediye yetkilileri gerekli yasal işlemleri yerine getirmedi.  

2018 tarihli bir projede ise %60 Seviyeli Tespit tutanağına göre Mimari ve statik projesinin uyumsuz olması, Binanın taşıyıcı sistemini etkileyecek betonörme imalatların kimi yerde mimari kimi yerde statik projeye göre ya da ikisine de uymayacak şekilde yapılmasına rağmen Maltepe Belediye Yetkilileri onaylama sureti ile inşaatın devamına izin verdi.

Maltepe Belediye yetkililerinin konunun suç teşkil etmesinden dolayı 3194 sayılı imar kanunun 32. Ve 42. Maddeleri gereğince yasal yaptırımları da uygulamadı. Bu yaptırımlar doğrultusunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yapı Denetim Komisyonuna da bildirimde bulunmadı. % 60 Seviye Tespit tutanağına imza atarak aykırı imalatları onaylayan Maltepe Belediye personelleri ile aykırı imalatları Belediyeye bildirmeyen Yapı Denetim firmasının suç işlediği iddia edildi.

Görevlerini yerine getirmeyen Maltepe Belediye Görevlileri hakkında gereğinin yapılması için Maltepe Kaymakamlığına, Yapı Denetim firmaları hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gerekli yasal işlemleri yapılacağı iddia edildi.

Öte yandan, geçim derdinde bulunan bir vatandaşın, barınma hakları ile ilgili çalışmaları yürütürken Maltepe Belediye Yetkililerince gözünün yaşına bakılmaz iken kim yada kimlerin yapmış olduğu işlere göz yumduğu ve gereğini yapmadığı da muamma.