ÖZEL HABER/ÖMER ŞAHİN/İSTANBUL İddiaya göre Maltepe Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü, Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesinde bulunan yaklaşık 100 yıllık tarihi binayı yıktı. Harfiyatlarını bile Belediyenin kaldırdığı tarihi binanın Anıtlar Kurulu ve Tabiat Varlıkları koruma kurulundan izin almadan yıkması ve harfiyatlarını kaldırması mahallede tartışma yarattı. Bölgede yaşayan vatandaşlar Belediyenin tarihi binayı izinsiz olarak yıkmasının ardında arazide yeni bir inşaat yaptırmaya çalıştığını iddia etti.

İŞTE 0 TARİHİ BİNANIN YIKILMADAN ÖNCEKİ HALİ

TARİHİ BİNA YIKILDIKTAN SONRA

TARİHİ ESERLER HANGİ ŞARTLARDA YIKILIR.

Tarihi eser niteliğindeki binalar devlet tarafından korumaya alınır ve üzerine izinsiz çivi bile çıkılamaz. Peki, tarihi binayı kim yıkabilir? Bu değerli yapılar gerek duyulduğunda restore edilir ancak içlerinde bazıları var ki aşırı yıpranmasından ötürü risk yarattığı gerekçesiyle yıkılması istenir.

Tarihi binalar kültürel ve tarihsel miraslardır ve aslına sadık kalınarak restore edilir. Bu yapılar üzerinde yapılacak her türlü inşaat çalışması için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan izin almak gerekir. Tarihi binaların çeşitli gerekçelerle yıkıldığı görülür. Özellikle oturması tehlike yaratan riskli tarihi binaların yeniden inşa edilmek üzere yıkılması istenir. Bunun için prosedürleri izlemek gerekir.

Sit alanı kapsamında olan tarihi binalarda mülkiyet hakkı sınırlıdır. Binanın yıkımı için öncelikle kat maliklerinin tamamının ortak karar protokolünü imzalaması gerekir. Maliklerin tamamından onay çıktıktan sonra Koruma Kurulu da yıkım izni verirse tarihi binanın yıkım işlemleri için harekete geçilir. Hak sahipleri daha sonra bina yıkım ruhsatı almak için dilekçe hazırlar ve diğer belgelerle birlikte belediyeye başvururlar. Ayrıca bu başvuruyu yapmak için binada kimsenin ikamet etmemesi gerekir.

Yıkım ruhsatı almak için şu belgeleri hazırlamak gerekir: Malik listesi bilgilerinin bulunduğu tapu, başvuru dilekçesi, imar durumunu gösteren belge, evin aboneliklerinin kesildiğini gösteren belge, hissedarların noter onayı, yıkılacak binanın görseli, ödeme makbuzu.

Binanın yıkım gerekçesi olarak riskli olduğu bildirilebilir. “Tarihi binayı kim yıkabilir?” diye araştıran vatandaş, öncelikle risk tespiti için belediyeye, büyükşehir belediyesine veya bakanlığa başvurabilir. Koruma Kurulu da izin verirse kat maliklerinin onayı olmaksızın yıkım kararı alınabilir. Başvuruyu tapuyu ve kimliğini getiren maliklerden herhangi biri yapabilir. Riskli yapı tespiti yetkililer tarafından da yapılabilir. Kat malikleri yıkım kararına itiraz etmek isterlerse kendilerine yıkım tebligatı gönderildiği günden itibaren 15 gün içinde itiraz edebilirler.

Riskli olduğuna karar verilmiş binanın 60 gün içerisinde yıkılması gerekir. İlgili belediyeye bağlı Yapı Denetim Müdürlüğü, binanın yıkılıp yıkılmadığını kontrol eder. Yapı verilen sürede hala yıkılmamışsa kat maliklerine 30 gün içinde yıkımı gerçekleştirmeleri için yeni bir süre tanınır. Verilen süre içerisinde yıkım işlemi yine gerçekleşmemişse riskli binanın yıkım işlemleri mülki amirlerce yapılır.

Yerel idareler süreçle ilgili belgeleri Yapı Denetim Müdürlüğü’ne iletir. Yapının yıkım işlemi belediye veya bakanlık tarafından gerçekleştirilir. Yıkım esnasında binanın insandan ve eşyadan arındırılması gerekir. Yıkım masrafları ise bina paydaşlarının arsada kendilerine düşen pay üzerinden ipotek ettirilir.

KAMUOYU ADINA SORULAR

1- Tarihi Bina hangi gerekçelerle neden yıkıldı.

2- Maltepe Kaymakamlığının Tarihi bina yıkımı ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı mı?

3- Tapu ya da bina sahibine tarihi binanın yıkılması ile ilgili tebligat gönderildi mi?

4- Tarihi binayı neden Belediye olarak siz yıktınız ve harfiyatlarını kaldırdınız.

5- Tarihi Binanın Yıkılıp kaldırılan harfiyat ve molozlarla ilgili yapı sahibine neden ücret tahakkuk ettirilmedi.

6- Bahse konu tarihi binanın yıkım işlermleri ile ilgili gerekli tutanaklar ya da izinler belgeli ve yasal olarak yapıldı mı?

7- Büyükbakkalköyde bulunan yaklaşık 100 yıllık tarihi binayı yıkarken Anıtlar Kurulu ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulundan izin aldınızmı?

8- Tarihi Binanın yerindeki arazi de tarihi eserler çıktı mı?

9- Şu an boş durumda olan araziye herhangi bir yapı yapılacak mı?

10-  Maltepe Belediye Başkanı Sayın Ali Kılıç bu Tarihi Binayı halka sorarak mı yıktırdı, yoksa haberi olmadan bürokratlar yasal olmadan mı yıktırdı.

11- Başkan Ali Kılıç, haberi öğrendikten sonra yanlış yapan personellerle ilgili ne gibi işlem yapmayı düşünmektedir.