Maltepe Belediye Başkanlığı, iştirak şirketi olan MATAŞ’a Toprak eleme tesisi yapmak için Ruhsat verdi.Toprak eleme tesisi ruhsatını Maltepe Belediye Başkanlığından 17.10.2019 tarih ve 2019-30/SİCİL 651927 numara ile Alan MATAŞ, Çed raporu almak için İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne başvurması gerekirken, aynı yer için Çed başvurusunu A. Altuntaş adında bir şahsın yapması dikkat çekti.

Maltepe Belediye Başkanlığından ruhsatı alan Mataş, Çed raporu için başvuran ise A. Altundaş adında vatandaş çıktı.

A.Altuntaş adında ki vatandaşın Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğüne Çed başvurusunun ardından gelen cevabı yazısında “Çed gerekli değildir” ancak “konunun eşzamanlı olarak Valilik ve Kaymakamlık ilan panolarında süresiz olarak ilan edilmesi, Kaymakamlıkça ayrıca duyurunun Mahalle muhtarlığında ilanının sağlanması, ilan asma tutanaklarının ve varsa halkın görüş ve önerilerinin ivedilikle Valiliğimiz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir” denilmesine rağmen Maltepe Belediye Zabıtasının alelacele ilan görevi kendisinde olmamasına rağmen halkı yanlış bilgilendirerek el ilanı basıp Çed raporu alınmıştır diyerek dağıtması ise bi başka konu olarak gündemde yerini aldı.

İşte! Belediye Zabıtasının El İlanı olarak dağıttığı evrak

Toprak Eleme Tesisi Hem Bölge Parkında Hem de Su Havzasında

Maltepe Belediye Başkanlığı iştirak şirketi ile A. Altundaş arasında işletilmesi planlanan toprak eleme tesisininin Su Havzasına yapıldığı iddia edildi. Ayrıca alan daha önceden İBB meclisi tarafından onaylanan Bölge parkında kaldığı belirtildi. Su Havzalarına yapılacak konular için İski görüşü alınması gerekirken ilgililerin İSKİ görüşünü dahi almadığı iddia edildi.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatında Dikkat Çeken Ayrıntı

Toprak Eleme tesisi için ruhsat alan Mataş’ın ruhsatındaki açıklama bölümünde verilen süre ile ilgili bir ayrıntı dikkat çekti. Toprak Eleme tesisinin ruhsat süresine “Maden İşletme Ruhsatının Süresi Kadar Geçerlidir”  

Şimdi Kamu Adına Maltepe Belediyesine soruyoruz.

1- Maltepe Bölge Parkı Alanı ilan edilen yere Toprak eleme tesisi olur mu?

2- Maltepe Belediyesi Büyükbakkalköy mahallesinde revize planları ne zaman yapıldı.?

3- Büyükbakkalköy mahallesinde imar verildi mi? 18.Madde uygulaması mı? Yapıldı.

4- Su havzası olduğu iddia edilen alana İSKİ görüşü alınmadan nasıl ruhsat verildi.

5- Maltepe Belediyesinin iştiraki olan Mataş o alanda Hangi madeni buldu.

6- Belediye İştiraki olan Mataş ve Yönetim Kurulu Başkanı Aynı zamanda Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Levent Polat bu ruhsatı alarak oraya hangi tesisi kurmuştur.

7- Büyükbakkalköy’de bulunan Toprak Eleme ruhsatı alınan yerler kim ya da kimlere aittir.

8- Maden Ruhsatı verilen Mataş ile orayı işleteceği iddia edilen A. Altuntaş arasında nasıl bir ilişki var.

9- Maltepe Belediyesi iştiraki Mataş, Topral eleme tesisi ruhsatını alarak işletmesini A. Altuntaş adlı vatandaşa mı verdi.

10- Aralarında Protokol yapıldı mı?

11- Protokol yapılmışsa bunun milktarı ne kadardır.

12- Bölgede yaşayanların görüşü neden alınmadı?