Maltepe Belediye Meclisinin bugün gerçekleşen Şubat ayı toplatılanda Ak Parti Meclis Üyesi Kadem Ekşi, Belediyenin Borcunun 500 Milyona ulaştığını belirtti.

Meclis üyesi Ekşi yaptığı konuşmada; ‘’2019 yılı gelir ve gider gerçekleşmelerine göre; Bütçe Giderleri 488.406.000.-TL olarak tahmin edilirken 401.496.049.-TL olarak gerçekleşme olmuştur. Yani Giderlerde %82,21 gerçekleşme olmuştur. Bunun yanında Gelirlerde % 67 gerçekleşme ile 328.270.300.-TL olmuştur.  Yani bütçede öngörülen gelirler elde edilememiş sadece 2019 yılında belediye 73.225.749.-TL borçlandırılmıştır (yâda gayrimenkul satışı yapmıştır).

Bu şekilde Belediyenin borcu toplam Beş Yüz Milyon TL. ’ye ulaşmıştır.

Yol üzeri Otoparkların işletilmesi yetkisinin ortak hizmet projesi kapsamına alınarak Süreyyapaşa Vakfına devredilmiştir.  Bu durum gerek 5216 sayılı yasa gerekse 2918 sayılı yasaya göre yol üzeri otopark yerlerinin belirlenmesi ve bu yerlerin işletilmesi, işlettirilmesi veya kiraya verilmesi büyükşehir belediyesinin görev sorumluluğundadır. Dolayısıyla Maltepe Belediyesinin görev ve sorumluluk alanına girmeyen üstelik İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı olmadığı halde yol üzeri otopark işletmeciliğinin ortak hizmet projesi kapsamına sokularak Vâkıfa devredilmesi mevzuata aykırılık teşkil ettiği açıktır.

Ayrıca vakıf a devredilen otopark tahsil yetkisinin üçüncü bir şirkete 15 yıl boyunca devri, adı geçen şirketin ihale yasalarına tabi olmadan doğrudan kazancın %60’nı almasına sebebiyet vermektedir. Ayrıca söz konusu protokol gereği Maltepe belediyesine % 40 gelir aktarılması gerekirken tahsil yetkisi olan firma vâkıfa sadece aylık 30.000.-TL + KDV aktarmakta bundan dolayı Maltepe Belediyesi bu işten sadece 30.000.-TL’nin %40’nı almıştır.

Yani Maltepe Belediyesi ayda aldığı 12.000.TL + KDV için Maltepe sokaklarında bir hukuk garabeti oluşturmuştur.’’ Diye konuştu.