Maltepe Belediyesinin Halka Park, yeşil ve donatı alanı olarak kazandırdığı 38 dönümlük alanı ticari işletmeye kiralayarak üzerine de kaçak düğün salonu,nkah salonu, cafe ve restoranlar yaptırdığı ortaya çıktı. Kaçak Yapıların Çevre ve şehircilik bakanlığınca yıktırılacağı iddia edildi.

Maltepe Cevizli'de kurbanlık satış alanı olarak bilinen ve uzun dönemdir davalık olan TOKİ arazisindeki mahkeme süreci, Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın bilirkişi Belediyeden yana karar almışken mahkemeden feragat etti. Mahkemeye açtığı davayı geri çeken Maltepe Belediyesi, Maltepeliler'e tam 38 dönümlük bir donatı alanı kazandırdı.

 Yapılan anlaşmayla arazinin yüzde 65'i kamusal tesis alanı olurken, konut alanı yüzde 35 ile sınırlandırıldı. Mahkeme sürecinin bitmesiyle alanın yüzde 43'ü yol ve yeşil alan olarak düzenlenecek. Yüzde 10 teknik donatı alanı, yüzde 10 ortaöğretim alanı olarak değerlendirilecek. 58 dönüm arazinin sadece 21 dönümünde, konut ve ticaret fonksiyonu olan alanlar yer alacak. Anlaşmayla TOKİ arazisinin yüzde 43'üne de sahip olan belediye, içerisinde botanik park, çocuk oyun alanları, amfi tiyatro, konser ve ışıklı gösteri alanlarının yer alacağı dev bir park yapacağını Maltepe halkına duyurdu.

İlerleyen zamanlarda Maltepe Belediye Başkanlığı 38-40 dönümlük araziyi yaklaşık 2 yıl önce boş bir durumda iken 20 yıllığına yap işlet devret olarak bir firmaya kiraladı. Bu alan  1/5000.lik planlarda park, sağlık tesisi ve sosyal donatı alanı olarak ayrılmış bir alan. Bu alanda Emsal 0. 03 H= maksimum 4,50 Olarak düzenlenmiş ancak Maltepe belediyesi bu alana kaçak ticari yapıları yasaya aykırı olarak inşa etti. Boş bir alanı ticari bir işletmeye kiralayan Belediye, firmanın daha fazla kazanmasının önünü açmak için yasalara aykırı olarak kaçak ticari yapılar inşa etti.

Bu alanın içinde düğün salonları kafeteryalar, lokantalar, nikâh salonları var ve fiilen ruhsatsız yapılar olarak inşa edilmiş bitmiş ve işletilen alanlar.

Maltepe belediyesi Vatandaşlardan yol ve yeşil alan olarak bu alanı aldı ve daha sonra bir firmaya ticari olarak kiraya verdi.

Konu Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri yerinde tespit ederek gereğinin yapılması ile ilgili yazışmalarını yaptı. Kaçak yapılar yargıya taşındı.

Kaçak yapıları yasallaştırmak isteyen Maltepe Belediyesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığından eli boş dönünce alelacele 1/5000.lik planları değiştirmek için Büyükşehir Belediyesine başvurdu. Başvuruda 1/5000.lik planları değiştirerek kaçak yapıları yasallaştırmak istedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 17.09.2020 tarihindeki meclis toplantısında 234 no’lu komisyon raporu ile gündeme gelen Maltepe Belediyesinin park alanını ticari işletmeye açabilme planlarını kabul etmeyerek redetti. Maltepe Belediyesinin bu hayalleri de suya düştü.

Sonuç olarak Maltepe Belediyesinin Cevizlide bulunan Cumhuriyet parkının bir firmaya yap işlet devret olarak kiralaması ve orada bulunan yapıları ruhsatsız ve kaçak yaptığı, Kaçak yapıların da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıktırılacağı bilgisi edinildi.