Türk kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık yapılan asılsız haberlerle ilgili açıklama yaptı. Kınık açıklamasında şunları söyledi;

Kızılay ve yönetimini yıpratmak amacı ile bir süredir farklı odakların algı operasyonu altındayız. Bu odaklar hukuksuz yolla elde ettikleri kurumsal bilgilerimizi mecralarda paylaşarak sanki gizli saklı, kuralsız işler var havası oluşturmaya çalışıyorlar.

Kızılay, Devletin ilgili birimlerince düzenli denetlenen, 151 yıllık köklü bir iç teftiş ve denetim geleneği bulunan şeffaf ve düzenli hesap veren bir Kurumdur. Devlet bütçesinden pay almaz. Çalışanları memur değildir. Gelirleri iktisadi faaliyetler, bağış ve fonlardan oluşur.

NEDİR BU MAAŞLAR?

Kızılay maaş ödeme sistemi piyasa kuralları ile formüle edilir ve güncellenir. Sektör, ölçek, bütçe, personel sayısı, risk gibi parametreler ile 1800 adet kurum ve ticari müessesenin yönetici ve çalışan personel maaşlarının ortalaması alınır ve N-3 seviyesine yani (Genel Müdür, GM Yardımcısı, Direktör ve Müdür) bu ortalamanın %80-90’nı, bu kademenin altındaki uzman ve yardımcıları ile destek personeline ise piyasa ortalamasının %100-130’u arasında değişen tutarlarda maaş verilir. Çalışanlarımız fedâkar emekçilerdir

Yönetilen ölçeğin kafalarda canlanması için ifade ediyorum;

Kızılay personel sayısı;

2015-5000 kişi

2019-9700 kişi (Suriye içi 2200 sağlık personelimiz dahil)

Kızılay bütçe büyüklüğü;

2015 ~900 Milyon(Trilyon) ₺

2019 ~7 Milyar (Katrilyon) ₺

KIZILAY HOLDİNG Mİ OLDU?

Kızılay Maden Suyu, Hastaneler gibi gelir getirici faaliyetlerimiz

2018 Yılına kadar Dernek İktisadi Teşekkülü denen ve hukuken tüzel kişiliği olmayan ve Dernekler Kanunu çerçevesinde Kızılay Yönetim Kurulunca idare edilen bir modelle yürütülmekte idi

Ancak yapının büyümesi, yönetim ve denetim zorlukları nedeni ile Devletimizin yetkili birimleri ile görüşerek; profesyonelleşme ve gelirlerimizi arttırmak amacı ile Dernek İktisadi Teşekküllerimizi %100 hissesi Türkiye Kızılay Derneğine ait olan Sermaye Şirketlerine dönüştürdük

Gelir getirici faaliyetlerimizi Kızılay Yatırım AŞ çatı olmak üzere Sağlık, Yapı Sistemleri, İçecek, Portföy Yönetim, Kültür-Sanat, Çadır-Tekstil Şirketlerimiz ile profesyonel yönetim yapısı ve genel kurulu da Dernek Yönetim Kurulu olmak üzere yeniden konumlandırdık.

Yeni yapı ile kısa sürede zarar yazan hastanelerimiz kâra geçti, İçecek grubumuz kârını ikiye katladı, şirketlerimiz Türk Ticaret mevzuatı hükümlerince Maliye ve SPK denetimine girdi, denetimi sıkılaştı ve yapı kamu maliyesi açısından da daha şeffaf ve hesap verebilir hale geldi

Bu dönüşümde taşınmaz varlıklar devredilmedi ve tamamı Kızılaya ait olan şirketlere kiralandı. Tüm gayrimenkullerimizin Sermaye Şirketlerimize devredildiği ifadesi de iftiradır. Gayrımenkul alım satım yetkisi Kızılay Genel Kurulundadır ve bu hak yasal olarak devredilemez.

Gelir getirici iktisadi yapılarımız ile ana faaliyet yapılarımız yönetsel olarak birbirinden ayrılınca Kızılay bünyesinde Afet, İnsani Yardım ve Toplum Sağlığı alanında faaliyet gösteren birimlerimiz kendi asli işlerine, Yatırım AŞ yönetimi de gelirleri artırmaya odaklandılar.

Kızılay 2015 yılında bütçesinin %20’sinin altında bir kısmı ana faaliyetleri için harcamakta iken (faydalanıcı insan sayısı 750 bin, operasyon yürütülen ülke sayısı 10)

2019’da ana faaliyet %80’nin üzerine çıktı (faydalanıcı sayısı 23 Milyon, operasyon yürütülen ülke sayısı 50)

Kızılay sizlerin nazik desteği, çalışanlarımızın fedâkarâne emekleri, gönüllülerimizin eşsiz katkıları ile iyiliğin Amiral Gemisi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Denetim raporlarımızı https://kizilay. org.tr üzerinden görebilir, desteklerinizi de iletebilirsiniz #BAĞIŞ2868sms

Geleceğe dair de anlatılacak çok şey var ancak mecra müsait değil, 2030 Stratejik Hedeflerimiz https://kizilay.org.tr/ms/hedef2030/ bu anlamda incelenebilir. Bize güvenmeye, iyilikleri izlemeye ve Bayrağımızın emaneti Türk Kızılay Hilali ile gururlanmaya devam ediniz.

Kızılay’ın İstanbul’da Kiralık Yalısı var mı?

Bu arada Genel Merkezimiz Ankara’da adımızı verdiğimiz Kızılay’da, İstanbul ofisimiz de Eyüp Sütlücededir. Başkaca yalı veya köşklerde şubemiz bulunmamaktadır, kahve içmeye de bekleriz.