Kartal Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanan ve Kartal Merkez Planları olarak bilinen plan çalışmalarını CHP’lilerin dava da açmak suretiyle yıllardır engelledikleri ortaya çıktı. Kartal Halkını yıllardır mağdur eden CHP şimdi de planları meclisten geçirerek övmeye çalışıyor.

Ak Parti Kartal İlçe Başkanı Ebubekir Taşyürek, Kartal Merkez Planları ile ilgili bir bilgi yayımladı. Yayımlanan bilgide aslında CHP’lilerin yıllardır Kartal halkına mağduriyet yaşattığı ortaya çıktı.

İşte! Ak Parti İlçe Başkanı Ebubekir Taşyürek’in yapmış olduğu bilgilendirme;

1-Millet Bahçesi ve Riskli Alan dahil yaklaşık brüt 350 hektar alanı kapsayan ve E-5 Kartal girişi Taş Ocakları mevkiden başlayıp Kartal sahiline kadar inen bölgeyi kapsayan Kartal Merkez Alanına ilişkin planlama çalışmaları 2006 yılından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmektedir.

2-Söz konusu 1/5000’lik plan çalışmaları Rahmetli Belediye Başkanımız Arif Dağlar’ın vizyoner gayretleri sonucunda başlamış ve açılan Uluslararası yarışma sonucunda Mimar Zaha Hadid’in tasarımı doğrultusunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü’nce hazırlanan “Kartal Merkez Nazım İmar Planı” olarak 28.09.2015 tarihinde İBB Meclisinde onaylanmıştır.

3-CHP Kartal Meclis Üyeleri Kartal Merkez Planlarının planlama sürecinin bütün aşamalarında plana muhalefet etmiş, engellemeye çalışmış, 2011 yılında dava açmış ve planların hayata geçmesini uzun süre engelleyerek Kartal halkını mağdur etmişlerdir.

4-Tamamlanan süreçler sonrası onaylanan 1/5000’lik Plana uygun olarak 1/1000’lık planlar yapılmak üzere yasa gereği Kartal Belediyesi’ne intikal ettirilmiş, Kartal Belediyesi Planlama Müdürlüğü de, 1/5000 Ölçekli Nazım Planını baz alarak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planını hazırlamış ve planlar Kartal Belediye yönetimince Belediye Meclisine gönderilmiştir.

Kartal Belediye Meclisi konuyu imar komisyonuna havale etmiş, İmar Komisyonu da uzun süren çalışmaları ve incelemeleri sonucunda kararını vermiştir.

5-Bu süreçten sonra ilgili planlar İBB Meclisine ONAY için gönderilecek ve İBB İmar Komisyonu ve Meclisin tasdik etmesi neticesinde Kartal Belediyesi’nde askıya çıkarılacaktır. Yasal sürecin tamamlanıp planın onaylanmasının akabinde konut alanında kalan binaların deprem dönüşümü hemen başlayacak boş ve çöküntü alanları İmar Kanunun 18.maddesi gereği parselasyon uygulamaları yapılacak ve nihai uygulama tüm itirazlardan sonra kesinlik kazanacaktır.

6-Kartal İlçemizin geleceği adına çok önemli bir projeksiyon olan ve yıllardır CHP tarafından kangren haline getirilmiş bu meselenin çözülmesi adına Cumhur İttifakı Meclis Üyeleri (AK Parti, MHP) oylarıyla (tereddüt edilen konularda da şerh koyarak) gereğini yapmışlardır.