HABER-ÖMER ŞAHİN- İddiaya göre İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yetersiz görülen 2 ay bile çalışamadan Maltepe Belediyesine gönderilen ve Teftiş Kurulu Müdürü yapılan Kevser Altay Ebiri, Koltuğunu korumak için mevzuata hâkim olan ve bu doğrultuda öne çıkan personellerine hukuk mobbingi uygulamaya başladı.

Müdür Ebiri, bu doğrultudaki personellerinden birini "Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek" fiilini işlediğinden bahisle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-l maddesi uyarınca 1 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verdi.

ŞİKÂYET EDEN DE SORUŞTURMAYI YÜRÜTEN DE AYNI KİŞİ

Edindiğimiz bilgilere göre Maltepe Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürü Kevser Altay Ebiri, Personeli hakkında uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiası ile hem şikâyetçi oldu. Hem de soruşturmayı yürüttü. Şikâyet edenle, Şikâyeti soruşturan da aynı kişi

Soruşturma neticesinde personeli konumundaki başarılı ve mevzuata hakim, müfettiş hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-l maddesi uyarınca 1 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verdi.  

BELEDİYE BAŞKANI ALİ KILIÇ NASIL ONAY VERDİ.

Tamamen tarafsızlık ve adil olmaktan bahseden Maltepe’nin Belediye Başkanı Ali Kılıç’ta bu durumu ya bilerek ya da bilmeyerek onay verdi.

BAŞARILI MÜFETTİŞ YILMADI. YARGIYA GİTTİ.

İş bilmeyen amiri tarafından hukuk mobbingi’ne uğrayan genç ve başarılı müfettiş, konuyu mahkemeye intikal ettirdi. İlk Mahkeme, ‘’Disipline aykırı davranışları nedeniyle amiri konumunda bulunan Teftiş Kurulu Müdürü tarafından tutanak tutularak soruşturma açılması onayı alındığı soruşturmanın kendisi tarafından yapıldığı ve disiplin raporu hazırlanarak ceza teklifinde bulunulduğu, ayrıca davacının son savunması alınmadan disiplin cezası verildiği anlaşılmaktadır, denilerek Hırslı Teftiş Kurulu Müdürü Kevser Altay Ebiri aleyhine karar verdi.

İŞ BİLMEZ MÜDÜR KONUYU İSTİNAFA TAŞIDI

Hukuk mobbingine devam eden Müdür Ebir, kararı istinafa taşıdı.

YARGIDAN MÜDÜRE TOKAT GİBİ KARAR

İstinaf, Teftiş Kurulu Müdürü Kevser Altay Ebiri’nin yapmış olduğu soruşturma ve cezanın hukuktan yoksun olduğu, Bağımsız bir soruşturmacı tayin edilmek suretiyle soruşturma yapılması ve soruşturma sonucunda hazırlanan raporun disiplin kurulu tarafından değerlendirilip yetkisi dâhilindeki disiplin cezasının takdir edilmesi gerekirken objektiflik ve tarafsızlık ilkesine aykırı olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır." Sebebi ile Müdürün itirazını reddetti.

Davayı, Başarılı Müfettiş kazandı.

BAŞKAN ALİ KILIÇ YA ALLAHA EMANET YA DA HERŞEYİ BİLEREK YAPIYOR.

Maltepe Belediye Başkanlığı iş ve işlemleri ile ilgili olarak Belediyede yapılan yanlışlar eğer bu iş bilmez Teftiş Kurulu Müdürüne bırakıldı ise oradan çıkan sonuçları da tekrar ve yeniden değerlendirilmeye alınması gerekmektedir.