İletişim

Ömer Şahin

İmtiyaz Sahibi ve Yazı işleri Müdürü

Tel: 05337096593

Mail: oncememleket@gmail.com


yazılım: habersistemim